โทร. 099-4246359
 Line id : oui1544424
 
Line id : oui1544424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าชม 24817 ข่าววันที่ : 18 พ.ย. 2557

 

"การย้ายเครือข่ายง่ายๆ"

 

ตอบ การย้ายเครือข่าย ง่ายๆ เพียงเบอร์ของคุณอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หากเบอร์ของคุณยังไม่ครบในเงื่อนไขต้องรอให้ครบตามเงื่อนไขจึงสามารถย้ายเครือข่ายได้ครับ

แบบเติมเงิน

• ต้องลงทะเบียนซิมหรือแสดงตนไว้ก่อนเพื่อแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเบอร์ นั้นๆ ที่ผู้ใช้บริการเดิมมาแล้ว หากยังไม่เคยแสดงตน วิธีการแสดงตนคือนำบัตรประจำตัวที่มีรูปเช่นบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง พร้อมซิมการ์ดไปที่ศูนย์บริการเพื่อแจ้งว่าเราเป็นเจ้าของ

• ยอดเงินและวันใช้งานไม่สามารถโอนไปยังเบอร์ใหม่ได้ จึงควรใช้ให้หมด หรือใช้วิธีโอนเงินโอนวันไปยังหมายเลขอื่น

แบบรายเดือน

• ชำระค่าบริการ ไม่ให้มียอดบริการค้างชำระ

• โทรแจ้ง call center ยกเลิกบริการเสริม แพ็คเกจเสริมให้หมด ซึ่งแจ้งทางศูนย์ได้เลย

เงื่อนไขการย้ายค่ายทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน

• แบบเติมเงิน ต้องเช็คก่อนว่า เปิดใช้บริการมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน เบอร์ใหม่เพิ่งเปิดใหม่จะยังย้ายไม่ได้ ซึ่งการนับวันนับจากวันที่เปิดใช้งานครั้งแรก (ยกเว้น I-moblile 7วันก็ย้ายได้ทันที) เช่นเบอร์เติมเงินเปิดใช้มาแล้ว 1 ปีแม้ยังไม่เคยแสดงตนความเป็นเจ้าของก็สามารถย้ายค่ายได้เลย

• เลขหมายใช้งานได้ปกติ ไม่ถูกระงับบริการ

• ไม่มีภาระผูกพันสัญญาในการใช้บริการใดๆ ต้องยกเลิกบริการผูกพันต่างๆทั้งหมด โดยโทรแจ้ง call center

 

เอกสารที่ต้องใช้

บุคคลธรรมดา

• บัตรประชาชน (ดีที่สุด) หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ อย่างใดอย่างนึง

นิติบุคคล

• สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน

• สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หากไม่ได้มาเองต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นคำขอแทน

• เอกสารทุกหน้าต้องมีลายเซ็นรับรองของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล

 

แค่นี้ก็ย้ายค่ายได้เลยครับ...

 
 
   
 
 
 
  Go to Top
Copyright © 2014 p2bersuay.com - All rights reserved.