โทร. 099-4246359
 Line id : oui1544424
 
Line id : oui1544424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าชม 27440 ข่าววันที่ : 19 พ.ย. 2557

สิงที่ควรทำก่อนหรือหลังการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
สิ่งที่ควรทำหลังการเปลี่ยนเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์รับโชค ของคุณ

 

 
 

1. เช้าของวันที่จะเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคล ให้ตักบาตร แล้วตั้งจิตขอพรให้เบอร์ใหม่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น สวยขึ้น พบเจอแต่สิ่งที่ดีและเป็นศิริมงคล

2. หลังจากเปิดใช้เบอร์มงคล ต้องรับประทาน "มังสวิรัติ"  เป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเบอร์โทรศัพท์เก่าของท่าน

3. เมื่อรับประทานมังสวิรัติครบ 3 วันแล้ว   ต้อง "กรวดน้ำ" โดยมีการตั้งจิตอธิษฐาน   
แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล  แก่

เจ้ากรรมนายเวรของเบอร์...(หมายเลขเก่าของท่าน)
เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองท่านอยู่
ครูบาอาจารย์ที่ทำให้ท่านได้มีโอกาสเปลี่ยนเบอร์และมีชีวิตที่ดีขึ้น

หมายเหตุ  : อาหารมังสวิรัติ คือ อาหารใดๆก็ตาม (รวมไข่ นม เนย ผักมีกลิ่น) ยกเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิด

ตามหลักทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าได้สอนให้มนุษย์อยู่บนพื้นฐานของความจริง ตามหลักเหตุและผล   ดังนั้นการรับประทานมังสวิรัติ  เป็นส่วนหนึ่งของการลดการเบียดเบียนสัตว์อื่นๆ ถือเป็นการทำความดี ละเว้นความชั่ว  และทำจิตใจให้บริสุทธิ์   หากท่านไม่ปฏิบัติตามตัวเลขที่ได้รับการออกแบบใหม่จะไม่สามารถแสดงผลต่อชีวิตของท่านได้อย่างเต็มที่ 

ทางเราจึงหวังว่าทุกคนจะมีเบอร์มงคล เบอร์ดี เบอร์สวย รับทรัพย์รับโชคไว้ใช้ เพื่อเป็นมงคลให้กับชีวิต และสามารถนำเบอร์สวยรับโชคนี้เป็นของฝากให้กับคนที่รู้จัก เพื่อเสริมศิริมงคล เพื่อเพิ่มพูลโชคดี

และทั้งนี้การมีเบอร์รับโชคดีดี เบอร์ดี เบอร์มงคลควรทำควบคู่ไปกับการทำดี หมั่นทำบุญจะยิ่งส่งเสริมชีวิตให้มงคล ให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

 
 
   
 
 
 
  Go to Top
Copyright © 2014 p2bersuay.com - All rights reserved.